Taganemise vorm

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume

sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm

(täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)

— Kellele: Fartrade Group OÜ, Pärnu mnt 236, Tallinn 11624, registrikood 11065847, salong@charma.ee

— Käesolevaga taganen lepingust, mille esemeks on järgmine toode:

— Tellimuse esitamise kuupäev:

— Toote kättesaamise kuupäev:

— Tarbija nimi:

— Tarbija aadress:

— Tarbija allkiri: (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil)

— Kuupäev